Polska w Europie
 • Wykluczmy z życia publicznego osoby skazane za korpucję
 • Polska wolna od układów władzy i korporacji
 • Uczciwe, niższe podatki - wszyscy na to zasługujemy
 • Równe dopłaty dla rolników w całej Unii Europejskiej
 • Powiedz wreszcie "dość" duopolowi POPiS
Europa dla Polski
 • Czas na europejskie pensje w Polsce
 • Uczciwe, równe traktowanie Polski w UE
 • Podpisaliśmy sojusz z Włochami, Grecją, Chorwacją i Finlandią
 • Czas na reformę Unii Europejskiej i realny wpływ Obywateli
Polska się budzi, a razem z nią
budzą się nasze marzenia,
że przywrócimy państwo
obywatelom i obalimy partiokrację.
Tu - w Polsce - będzie nasz chleb!
Paweł Kukiz
Powstaliśmy w 2015 roku i od tego czasu niezmiennie naszą misją jest przywrócenie państwa Obywatelom.
Chcemy państwa, które nie wtrąca się w naszą przedsiębiorczość i nie ogranicza naszych zasobów.
Dlatego jesteśmy Ruchem, a nie partią, która bazuje na ogromnych dotacjach - jesteśmy przeciwnikami takich i innych przejawów marnotrawienia publicznych pieniędzy!

Prawdziwy potencjał tkwi w nas, Obywatelach dlatego to demokracja bezpośrednia i JOW-y przywrócą nam realny wpływ na nasze życie. Teraz ponadnarodowo łączymy siły, by w wyborach do Europarlamentu odzyskać wpływ na Europę i polepszyć jakość współpracy Polski z UE. Wesprzyj naszą kampanię!
My już
działamy!
Podpisaliśmy porozumienie z Włochami,
Grecją, Chorwacją i Finlandią
Czas na remformę Unii Europejskiej
i realny wpływ Obywateli
Europejska współpraca
na rzecz realnych zmian w UE
KUKIZ15 zjednoczył siły z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd, fińskim Ruchem Teraz, grecką partią AKKEL i chorwacką partią Żywy Mur. Razem stworzyliśmy program działań dla Europy demokratycznej, wolnej od przewagi największych państw i biurokratycznych elit. Dążymy do Europy chroniącej przedsiębiorców i rolników - a nie korporacje, Europy nastawionej na rozwiązywanie problemów - a nie partyjne podziały i ideologie.
Karolina Kahonen
Ruch Teraz - Finlandia Fiński ruch założony w 2018 roku przez Harrego „Hjallisa” Harkimo, głoszący w pierwszej kolejności liberalizm ekonomiczny. Członkowie ruchu ustalili 30 kluczowych celów, które chcą realizować. Wszelkie pozostałe kwestie ideologiczne oraz stanowisko w sprawach lokalnych nie są uregulowane – każdy z członków ma prawo do własnej opinii. Ruch zrzesza obecnie ok. 8000 członków oraz posiada reprezentację w Fińskim parlamencie.
Luigi Di Maio
Ruch Pięciu Gwiazd - Włochy Włoska partia polityczna głosząca hasła antykorupcyjne, ekologiczne, eurosceptyczne, a także promujące demokrację bezpośrednią. We wrześniu 2017 partia przeprowadziła prawybory, w których zwyciężył Luigi Di Maio, stając się liderem politycznym swojego ugrupowania i jego kandydatem na premiera w wyborach w 2018. W głosowaniu z marca 2018 ugrupowanie zajęło drugie miejsce za koalicją centroprawicy, znacząco poprawiając swój wynik wyborczy sprzed pięciu lat (z wynikiem ponad 32% do każdej z izb). Uzyskało też największe poparcie wśród samodzielnych list wyborczych, wprowadziło do parlamentu ponad 220 posłów i ponad 110 senatorów.
Ivan Vilivor Sinic
Żywy Mur - Chorwacja Chorwacka partia polityczna, określana jako ugrupowanie socjalne. Powstał na bazie organizacji zajmującej się głównie próbami blokowania eksmisji. Żywy Mur powołał kolektywne kierownictwo, jednak faktycznym liderem został Ivan Vilibor Sinčić. W 2014 wystartował on w wyborach prezydenckich, zajmując 3. miejsce wśród 4 kandydatów. Wkrótce w sondażach Żywy Mur zaczął czasowo zyskiwać poparcie, kilkakrotnie przekraczając 10%. Ostatecznie w wyborach w 2015 partia otrzymała 4,3% głosów w skali kraju. Pozwoliło to na wprowadzenie do Zgromadzenia Chorwackiego tylko jednego posła – Ivana Vilibora Sinčicia. W przedterminowych wyborach w 2016 skupiona wokół Żywego Muru koalicja dostała 6,2% głosów, co przełożyło się na 8 mandatów poselskich.
Evangelos Tsiobanidis
Akkel - Grecja Grecka partia polityczna zrzeszająca rolników i hodowców bydła założona w 2014 roku przez Evangelosa Tsiobanidisa. Reprezentuje ideę jedności oraz wspiera rozwój lokalnych społeczności.
Artur Talvik
Bogactwo Życia - Estonia Estońska partia polityczna założona w 2018 roku przez Artura Talvika, byłego szefa Estońskiej Partii Wolności. W kierownictwie partii dominują naukowcy i ludzie kultury, a sam jej założyciel jest aktorem i producentem filmowym. Bogactwo Życia jest partią proekologiczną oraz postuluje politykę opartą na faktach i nauce. Jej przedstawiciele wspierają demokrację bezpośrednią, e-voting oraz walkę z systemem.
Ruch Teraz - Finlandia Fiński ruch założony w 2018 roku przez Harrego „Hjallisa” Harkimo, głoszący w pierwszej kolejności liberalizm ekonomiczny. Członkowie ruchu ustalili 30 kluczowych celów, które chcą realizować. Wszelkie pozostałe kwestie ideologiczne oraz stanowisko w sprawach lokalnych nie są uregulowane – każdy z członków ma prawo do własnej opinii. Ruch zrzesza obecnie ok. 8000 członków oraz posiada reprezentację w Fińskim parlamencie.
 1. 1Europa bliższa Obywatelom - demokracja bezpośrednia i e-demokracja
  - W demokracji bezpośredniej głosujemy na ludzi, a nie partie – w danej sprawie, a nie na ideologię!

  - Wprowadzamy e-wybory, które dadzą nam realny i natychmiastowy wpływ na władzę
 2. 2Poza prawicę i lewicę - odrzucenie anachronicznych, sztucznych podziałów i praca na rzecz Obywateli
  - Zarządzamy, a nie rządzimy – podział na prawicę i lewicę to przeżytek

  - Skupiamy się na problemach do rozwiązania, a nie na walce politycznej
 3. 3Uczciwa Europa - walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną
  - Budujemy przejrzyste reguły

  - Nie ma zgody na podyktowane chęcią zdobycia władzy machlojki i rozdawnictwo, na które będą składać się wyborcy!
 4. 4Nowa przyszłość projektu Europa - współdziałanie przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości narodowej
  - Tworzymy Unię różnych, ale równoprawnych narodów, co daje nam wspólne korzyści

  - Każdy kraj ma prawo rozwijać swoją kulturę i podtrzymywać tradycję
 5. 5Głęboka reforma instytucji unijnych - wzmocnienie pozycji Parlamentu Europejskiego
  - Jako Obywatele Europy mamy prawo kontrolować Parlament Europejski podczas całej jego kadencji
 6. 6Poprawa jakości życia Obywateli - zdrowie publiczne i ochrona środowiska
  - Potrzebujemy reformy systemu opieki zdrowotnej – leczenie ludzi to nie biznes, ale ochrona najważniejszej wartości, jaką jest życie!

  - Ochrona środowiska nie może przegrywać z rozwojem gospodarki
 7. 7Przepływ osób i bezpieczeństwo - nowy europejski model zarządzania ruchami migracyjnymi
  - W związku z ruchami migracyjnymi niektóre państwa są w trudniejszej sytuacji przez swoje położenie geograficzne

  - Jako Europejczycy powinniśmy być solidarni i wypracować wspólną strategię migracyjną wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej
 8. 8Sprawiedliwa Europa - ograniczenie wpływu rynków finansowych i ochrona gospodarki realnej
  - Wprowadzamy minimalną płacę europejską – bądźmy pełnoprawnymi Europejczykami, a nie ubogimi krewnymi zachodu

  - Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one rozwijają kraj – koniec z terrorem korporacji!
 9. 9Europejska jakość - ochrona produktów wytwarzanych w Europie i rozwój rolnictwa
  - Wyrównujemy szanse i dotacje dla polskich rolników na rynku europejskim

  - Rolnik to przedsiębiorca – chcemy, by jego produkcja rolna przynosiła zysk jak każdy inny biznes
 10. 10Wiara w naszą przyszłość - tworzenie programów dla młodych przedsiębiorców
  - Zmieniamy przestarzałe systemy edukacji

  - Zamiast dostarczania samej wiedzy, rozwijamy u młodzieży umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami poznawania świata
MANIFEST
EUROPEJSKI
- W demokracji bezpośredniej głosujemy na ludzi, a nie partie – w danej sprawie, a nie na ideologię!

- Wprowadzamy e-wybory, które dadzą nam realny i natychmiastowy wpływ na władzę
- Zarządzamy, a nie rządzimy – podział na prawicę i lewicę to przeżytek

- Skupiamy się na problemach do rozwiązania, a nie na walce politycznej
- Budujemy przejrzyste reguły

- Nie ma zgody na podyktowane chęcią zdobycia władzy machlojki i rozdawnictwo, na które będą składać się wyborcy!
- Tworzymy Unię różnych, ale równoprawnych narodów, co daje nam wspólne korzyści

- Każdy kraj ma prawo rozwijać swoją kulturę i podtrzymywać tradycję
- Jako Obywatele Europy mamy prawo kontrolować Parlament Europejski podczas całej jego kadencji
- Potrzebujemy reformy systemu opieki zdrowotnej – leczenie ludzi to nie biznes, ale ochrona najważniejszej wartości, jaką jest życie!

- Ochrona środowiska nie może przegrywać z rozwojem gospodarki
- W związku z ruchami migracyjnymi niektóre państwa są w trudniejszej sytuacji przez swoje położenie geograficzne

- Jako Europejczycy powinniśmy być solidarni i wypracować wspólną strategię migracyjną wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej
- Wprowadzamy minimalną płacę europejską – bądźmy pełnoprawnymi Europejczykami, a nie ubogimi krewnymi zachodu

- Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to one rozwijają kraj – koniec z terrorem korporacji!
- Wyrównujemy szanse i dotacje dla polskich rolników na rynku europejskim

- Rolnik to przedsiębiorca – chcemy, by jego produkcja rolna przynosiła zysk jak każdy inny biznes
- Zmieniamy przestarzałe systemy edukacji

- Zamiast dostarczania samej wiedzy, rozwijamy u młodzieży umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami poznawania świata
logo KUKIZ15 NASI KANDYDACI
DO EUROPARLAMENTU
Wybierz okręg wyboborczy
i poznaj listę kandydatów Ruchu KUKIZ15
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Okręg nr 1
Pomorskie
Zaznaczenie #12 Zaznaczenie #11 Zaznaczenie #10 Zaznaczenie #9 Zaznaczenie #8 Zaznaczenie #7 Zaznaczenie #6 Zaznaczenie #5 Zaznaczenie #4 Zaznaczenie #3 Zaznaczenie #2 Zaznaczenie #1 Zaznaczenie
Okręg nr 1
Pomorskie
 • 1. Kobylarz Andrzej Sławomir
 • 2. Błaszczyk Anna
 • 3. Luty Jerzy
 • 4. Dudek Dorota
 • 5. Koss Alexander Norbert
 • 6. Pomirska Zofia Małgorzata
 • 7. Rodziewicz-Klawińska Jolanta Ewa
 • 8. Piątkowska Andżelika Ewa
 • 9. Hamadyk Łukasz Mariusz
 • 10. Klawiter Jan Andrzej
 • Urodził się w 1965 roku w Gdańsku. Uzyskał wykształcenie zasadnicze zawodowe przy WPK Gdańsk. W 2007 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu remontowej stoczni rzecznej spółki Stocznia Elbląg. Następnie został współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa, nabywając udziały od miasta. Zajmuje się przewozami towarowymi drogą wodną pomiędzy Kaliningradem a Elblągiem. Był kierownikiem drużyny piłkarskiej klubu sportowego Orzeł Trąbki Wielkie, a w 2011 został prezesem tego klubu. Bezskutecznie kandydował do rady gminy Trąbki Wielkie w 2010 i 2014, reprezentując lokalne komitety wyborcze, otrzymując odpowiednio 60 (30,15%) i 59 (22,35%) głosów. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował do Sejmu w okręgu elbląskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 5 168 głosów.
  Okręg nr 2
  Kujawsko-pomorskie
 • 1. Szramka Paweł
 • 2. Śmigielska Klaudia
 • 3. Kuszyński Marek
 • 4. Lewandowski Marek
 • 5. Wiśniewska Joanna
 • 6. Wilkowski Wojciech Sławomir
 • 7. Paczkowska Irena
 • 8. Budniak Przemysław Andrzej
 • 9. Kotulska Barbara
 • 10. Skutecki Paweł Juliusz
 • Urodzony 18 czerwca 1989 r. w Brodnicy, poseł na Sejm VIII kadencji. Do 2015 roku był żołnierzem zawodowym w 4. Pułku Chemicznym w Brodnicy. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Z wykształcenia logistyk – w 2012 roku uzyskał licencjat na kierunku logistyka w biznesie, a w 2015 roku tytuł magistra z zakresu zarządzania procesami logistycznymi. Ukończył także podyplomowe studia menedżerskie. Od 2013 roku jest wolontariuszem „Szlachetnej Paczki”. Na przestrzeni lat angażował się w wiele różnych inicjatyw lokalnych, jak chociażby akcję Zmieleni.pl, Ruch Obywatelski na rzecz JOW, czy też Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Pieszo-Rowerowej „Jaśkowa droga”. W 2015 roku został wybrany do Sejmu jako przedstawiciel KWW Kukiz’15 w okręgu toruńskim. Jest sekretarzem klubu parlamentarnego tegoż ugrupowania.
  Okręg nr 3
  Podlaskie i warmińsko-mazurskie
 • 1. Maciejewski Andrzej
 • 2. Jankowska Wanda
 • 3. Rembelski Stefan Bolesław
 • 4. Dymko Łukasz
 • 5. Roszig Agnieszka
 • 6. Płońska Wiesława Bożenna
 • 7. Dąbrowska Ewa Alicja
 • 8. Ojdana Alina
 • 9. Jaskółowski Paweł
 • 10. Kopko Janusz
 • Ur. 24 X 1969 w Bartoszycach. Żona Jolanta oraz córki Urszula i Adrianna

  Absolwent Politologii i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W 2004 został ekspertem ds. wschodnich w Instytucie Sobieskiego. Od października 2015 roku Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

  164 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, 278 interpelacji i 246 zapytań

  Członek Sejmowych Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych; Energii i Skarbu Państwa oraz Delegacji Sejmu i Senatu do zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.
  Okręg nr 4
  Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego
 • 1. Tyszka Stanisław
 • 2. Rzymkowski Tomasz Piotr
 • 3. Tanajno Paweł Jan
 • 4. Witkowska Agata Joanna
 • 5. Głowacka Ewa Katarzyna
 • 6. Olszewska Mariola Aneta
 • 7. Modzelewski Jarosław
 • 8. Wojakowska Magdalena Maria
 • 9. Borkowski Łukasz Jan
 • 10. Jończyk Łukasz
 • Urodził się w 1979 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem, dr. nauk humanistycznych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Historii i Cywilizacji w European University Institute we Florencji. Studiował również filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracował jako adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2012 był dyrektorem w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Jako ekspert Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej zajmował się deregulacją (współtworzył raport na temat zawodów regulowanych), reprywatyzacją, polityką historyczną i procesem stanowienia prawa. W latach 2012-2013 był zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości jako ekspert ds. deregulacji – pracował m.in. nad wdrażaniem wniosków wynikających z raportu. W pracy naukowej zajmował się restytucją mienia w Polsce i Czechach po roku 1989. W 2015 roku został powołany na reprezentanta ruchu organizowanego przez Pawła Kukiza w województwie mazowieckim. Zespół ekspertów pod jego przewodnictwem stworzył Strategię Zmiany Kukiz’15. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował do Sejmu w okręgu podwarszawskim z pierwszego miejsca na liście KWW Kukiz’15. Uzyskał mandat poselski, otrzymując 14 670 głosów.
  Okręg nr 5
  4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego
 • 1. Husiew Barbara
 • 2. Piłka Marian
 • 3. Pater Agata Bożena
 • 4. Lechowski Krzysztof Grzegorz
 • 5. Klimkowski Sławomir
 • 6. Bordzio-Berus Irena
 • 7. Frydryk Jakub
 • 8. Jędrzejewski Robert Witold
 • 9. Pomorska Karolina Agnieszka
 • 10. Sankowska-Grabczuk Lidia Izabela
 • 42 lata, pracownik administracyjno-biurowy, wykształcenie średnie-zawodowe, liceum ekonomiczne, matka dwójki dzieci. Od 2016 jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i koncentruję się na wykazywaniu patologii w relacjach klienta z bankiem oraz wskazywaniu konkretnych obszarów prawa wymagających zmiany. Domagam się przestrzegania praw konsumenta w Polsce, w szczególności dyrektywy 93/13. Koszt kredytów powinien być taki sam w całej UE. Nie mogę się zgodzić, żeby polski kredytobiorca płacił nawet 4 razy więcej niż jego zachodni sąsiad. Bede walczyć o przejrzystość w stanowieniu prawa, które powinno służyć Obywatelom, a nie korporacjom finansowym. Nie ma mojej zgody na eksmisje na bruk. Prawo musi chronić kredytobiorców, a nie banki!
  Okręg nr 6
  Łódzkie
 • 1. Apel Piotr Daniel
 • 2. Jędrasik Krzysztof Piotr
 • 3. Wychowałek Paweł
 • 4. Walczak Joanna Izabela
 • 5. Głowacki Tomasz Bogdan
 • 6. Nowicka Jolanta Maria
 • 7. Drab Maksymilian Hubert
 • 8. Auguścik Jagoda
 • 9. Kuleszka Agata
 • 10. Paśnicki Michał Wiktor
 • Urodził się w 1984 roku w Łodzi. Studiował w dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz inżynierię środowiska na Politechnice Warszawskiej. Jest wydawcą programu „Raport 2012” w Polskim Radiu. Pracował również jako redaktor-montażysta w TVN24. Należy do grona z inicjatorów kampanii społecznej „Polak Wszech Czasów”. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu łódzkim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 7 935 głosy.
  Okręg nr 7
  Wielkopolskie
 • 1. Jurek Marek
 • 2. Parda Błażej Łukasz
 • 3. Kosmalska Joanna Agnieszka
 • 4. Luch Katarzyna
 • 5. Fordon Jacek
 • 6. Garczyński Bartosz
 • 7. Kochańska Julia Anna
 • 8. Gatti Sabina Edwarda
 • 9. Pera Jakub
 • 10. Kozłowski Jerzy
 • Urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim. Po maturze pojechałem do studia do Poznania, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza studiowałem historię i socjologię, to od początku studiów działałem w opozycji niepodległościowej i tutaj się ożeniłem. Z Izą poznaliśmy się na strajku studenckim, którym kierowałem. W Poznaniu urodziła się trójka naszych dzieci. W pierwszych wyborach, w 1989 roku, zostałem wybrany do Sejmu w Lesznie. Potem byłem wybierany jeszcze trzykrotnie, wiceprzewodniczyłem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a w latach 2005-07 byłem marszałkiem Sejmu. Od 2014 roku reprezentuję nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Dziś kandyduję, by kontynuować prace, które w Brukseli i Strasburgu prowadziłem przez ostatnie pięć lat - na rzecz praw, pozycji i interesów Polski, na rzecz praw rodziny i silnej opinii chrześcijańskiej w Europie, na rzecz rzeczywistej solidarności naszych narodów.
  Okręg nr 8
  Lubelskie
 • 1. Sachajko Jarosław
 • 2. Gogółka Robert Mirosław
 • 3. Berecka Barbara
 • 4. Kunc Joanna
 • 5. Markiewicz Jarosław Szczepan
 • 6. Wszelaka Małgorzata Anna
 • 7. Wieliczko Mariusz
 • 8. Kozioł Zdzisława Konstancja
 • 9. Ordecki Piotr
 • 10. Wilbik Marek
 • Mam 47 lat, jestem absolwentem AR w Lublinie oraz SGGW w Warszawie, doktorem nauk rolniczych, inż. ochrony środowiska i mgr ekonomii. Ukończyłem studium fizjoterapii. Pracowałem na kilku wyższych uczelniach i w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. 25.X.2015 r. uzyskałem mandat posła VIII kadencji Sejmu. Jako przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagę skupiam na rolnictwie. Moja praca w Sejmie to: 299 wystąpień na posiedzeniach, 789 interpelacji i zapytań, 20 projektów ustaw, 73 poprawki legislacyjne, 9 konferencji). Jestem członkiem 2 komisji sejmowych i 14 podkomisji, 12 zespołów parlamentarnych i 6 grup bilateralnych. Pragnę w ramach pracy w PE kontynuować starania, by mieszkańcom Polski żyło się łatwiej i spokojniej.
  Okręg nr 9
  Podkarpackie
 • 1. Bobola Alicja Maria
 • 2. Masłowski Maciej Przemysław
 • 3. Helnarski Paweł Andrzej
 • 4. Barszczak Bartłomiej Mariusz
 • 5. Bialic Dariusz Mieczysław
 • 6. Nycz Ewelina Magdalena
 • 7. Sabat Joanna Karolina
 • 8. Wiktor Szczepan Antoni
 • 9. Kucab Konrad Tomasz
 • 10. Targańska Magdalena Ewa
 • 29 lat, od urodzenia mieszka w Rzeszowie. Jest absolwentem studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz grafiki komputerowej w mediach. Współtwórca Ruchu Kukiz’15 na Podkarpaciu. Od lat aktywnie zajmuje się działalnością na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzi działalność społeczną oraz charytatywną. W swoim doświadczeniu pracowała także nad aktywizacją osób bezrobotnych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Fundacji „Będziem Polakami”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziedzictwem historycznym.
  Okręg nr 10
  Małopolskie i świętokrzyskie
 • 1. Kukiz-Szczuciński Paweł Wiktor
 • 2. Kubiczek Piotr Janusz
 • 3. Zielińska Elżbieta Joanna
 • 4. Kierpiec Daniel Józef
 • 5. Martyniuk Kamilla Monika
 • 6. Fogiel-Litwinek Magdalena Izabela
 • 7. Słowik-Maciejewska Klaudia Katarzyna
 • 8. Sadłoń Narcyz Michał
 • 9. Aondo-Akaa Bawer
 • 10. Kaczmarczyk Norbert Jakub
 • Lekarz specjalista psychiatra, lekarz pediatra. Członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej - uczestnik leczonych misji humanitarnych w rejonach wojen i katastrof. Były kandydat na stanowisko rzecznika praw dziecka - uzyskał ponad - 170 głosów - poparły go niemal wszystkie opozycyjne kluby i koła. W PE zamierza zajmować się przede wszystkim lobbowaniem na rzecz pozyskiwania przez Polskę środków na wsparcie służby zdrowia - w szczególności profilaktykę pediatryczną i neonatologiczną. Zamierza walczyć z problemem eurosieroctwa - rozwijając programy pomocowe dla rodzin rozdzielonych poprzez emigracje zarobkową. Zamierza również wspierać programy dążące do profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, szczególnie w obszarze uzależnień i samobójstw. Szczególnym obszarem działania będzie region świętokrzysko-małopolski w którym zamieszkuje kandyduje z 1 miejsca na liście. Żonaty, 2 dzieci
  Okręg nr 11
  Śląskie
 • 1. Długi Grzegorz Karol
 • 2. Sitarski Krzysztof Serafin
 • 3. Jachnik Jerzy Witold
 • 4. Jelonek Aleksandra Elżbieta
 • 5. Hiero-Cichoń Agata
 • 6. Karwot Anna Zofia
 • 7. Kumor Monika Aleksandra
 • 8. Wilk Artur
 • 9. Buryn Jadwiga Agata
 • 10. Jaskóła Tomasz Janusz
 • Urodził się w 1955 roku w Katowicach. W 1986 roku studiował na University of New South Wales w Sydney w Australii. Pracował tam w Biurze Informacyjnym „Solidarności”. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1991 do 1997 roku związany był z polską dyplomacją jako konsul w Chicago i Waszyngtonie. W 1998 podjął praktykę adwokacką. Działał w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich m.in. jako członek sądu koleżeńskiego. Jednocześnie od 1976 roku współpracował z opozycją, zajmując się dystrybucją wydawnictw podziemnych (m.in. „Robotnika”), a także biorąc udział w tzw. grupie samokształceniowej Ruchu Młodzieży Demokratycznej. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Po studiach odbył aplikację sędziowską, po czym w 1981 roku został asesorem w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Wkrótce został tymczasowo aresztowany i oskarżony o sporządzenie oświadczenia nawołującego do protestów. W 1982 roku został uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu i w tym samym miesiącu zwolniony. Stracił zatrudnienie w sądownictwie, po czym podjął pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, a później w oddziale śląskim przedsiębiorstwa państwowego Desa. Kontynuował działalność opozycyjną m.in. przy organizowaniu manifestacji i kolportażu czasopism drugiego obiegu. Zasiadał również w RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1982 roku został ponownie internowany i tymczasowo aresztowany i oskarżony z powodów politycznych. W 1983 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach uniewinnił go od popełnienia jednego z zarzucanych mu czynów, a postępowanie co do drugiego umorzył. W 2007 roku, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z pierwszego miejsce miejsca na liście Kukiz’15 w okręgu katowickim, uzyskując mandat posła VIII kadencji, otrzymując 13 531 głosów.
  Okręg nr 12
  Dolnośląskie i opolskie
 • 1. Ścigaj Agnieszka
 • 2. Grabowski Paweł
 • 3. Mazur Aneta
 • 4. Kubala Marek Zdzisław
 • 5. Licznar Katarzyna Anna
 • 6. Charytoniuk Gracjan
 • 7. Olszewska Małgorzata
 • 8. Jagiełło Wojciech Jan
 • 9. Zych Anna
 • 10. Królak Marcin Stanisław
 • Socjolog, w 2015 roku została Posłem na Sejm RP uzyskując trzeci wynik w Polsce z list Kukiz'15, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, członek Rady Ochrony Pracy, przedsiębiorca, ekspert ds. rozwoju lokalnego i zarządzania projektami. Za działalność społeczną odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Autor i koordynator projektów europejskich w obszarze innowacji społecznych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Wykładowca akademicki oraz doradca instytucji samorządowych i rządowych w zakresie planowania strategicznego oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorcy i Organizacje Pozarządowe z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, jeśli chcecie mieć rzecznika Waszych spraw w Parlamencie Europejskim, a nie partyjnego ideologa to proszę o Wasz głos. W zamian obiecuję walczyć skutecznie o dobre prawo oraz środki na innowacje oraz nowoczesną infrastrukturę społeczną i medyczną.
  Okręg nr 13
  Lubuskie i zachodniopomorskie
 • 1. Tomczyk-Iwko Olimpia Joanna
 • 2. Sajdak-Wasik Agnieszka Andżelika
 • 3. Knop Roman
 • 4. Kowalczuk Ryszard Stanisław
 • 5. Groc Artur Dariusz
 • 6. Zdónek Natalia Lucyna
 • 7. Palij Tomasz Jacek
 • 8. Dudojć Mirela Ewa
 • 9. Romecki Stefan Józef
 • 10. Guzikowski Jacek Piotr
 • Rodowita zielonogorzanka, politolog, przedsiębiorca, dumna mama. Od początku 2015r. związana z Ruchem Kukiza. Wcześniej działająca na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych i demokracji bezpośredniej. Członkini licznych stowarzyszeń społecznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji oraz kurateli sądowej dla dorosłych i rodzinnej. Wrażliwa, stanowcza i niezawodna. Walcząca o lepsze jutro dla naszych dzieci. Uwielbia jazdę konną, narciarstwo, podróże i dobrą książkę. W Unii Europejskiej chce pracować na rzecz godnej, ujednoliconej europejskiej płacy minimalnej, odbiurokratyzowania urzędów, zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego nad Komisją Europejską oraz równouprawnienia wszystkich państw członkowskich. Biurokracja ma służyć prawu a nie to prawo tworzyć!